Rozwój mowy dziecka – okres wyrazu (od 1 do 2 roku życia)

Drugim okresem w rozwoju mowy  jest okres wyrazu (od 1 do 2 roku życia)

Na tym etapie wyraz reprezentuje całą wypowiedz.  Pierwsze wypowiedziane wyrazy nie są związane z desygnatem, np. hau-hau może oznaczać każdego psa lub każde zwierzę .W miarę rozwoju spostrzegawczości i pamięci  dziecko potrafi powiedzieć coraz więcej wyrazów, które początkowo odnoszą się do konkretnego przedmiotu lub osoby . Dopiero po pewnym czasie wytwarzają się pojęcia ogólne. Pod koniec tego okresu dziecko zaczyna za pomocą mowy przekazywać otoczeniu swoje doznania i uczucia. Nadal jednak „ mowa bierna „ przewyższa „mowę czynną „. Wypowiadane wyrazy są  często zniekształcane  i upraszczane, ponieważ dziecko odtwarza tylko tę jego część, którą najlepiej zapamiętało.  Grupy spółgłoskowe także ulegają upraszczaniu i zmiękczaniu. Trudniejsze głoski są zastępowane innymi lub ulegają zniekształcaniu. Początkowo pojawia się samogłoska [ a ]( ma najszerszy kanał ustny ) i spółgłoski [ p, t ] Z czasem dziecko potrafi artykułować właściwie wszystkie samogłoski z wyjątkiem [ą,ę]  i część spółgłosek [ p b m t d n ś j k]  i  ich zmiękczone formy. Do końca 2 roku życia dziecko przyswaja sobie około 300 wyrazów. Wielu autorów uważa, że rozwój mowy jest ściśle związany z rozwojem ruchowym dziecka, ale wiemy, że nie zawsze tak jest.

Luiza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *