Idzie wiosna Puk, puk, puk… …w okienko! Wyjdźcie dzieci prędko. Idzie już wiosenka i słoneczko świeci. W ręku ma gałązkę z baziami wierzbową. I za pasem wiązkę fiołków kolorową Idzie piękna pani z jasnymi włosami. W zielonej sukience, wyszytej kwiatami. Widać pąki kolorowe, tam gdzie się spojrzała Ciepły uśmiech magnoliom i forsycjom dała. Idzie, kuksa […]

Wychowanie przedszkolne ma na celu wsparcie całościowego  rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, odnajdywanie sensu w działaniu oraz gromadzenie doświadczeń. W obliczu zamkniętych szkół i placówek edukacyjnych wszyscy zostaliśmy postawieni w tej nowej dla nas sytuacji edukacyjnej – nauczania zdalnego. […]

Trzecim etapem rozwoju mowy jest okres zdania (od 2 do 3 roku życia). Jest to bardzo ważny etap w rozwoju mowy, ponieważ w tym czasie dziecko poznaje i przyswaja sobie podstawy systemu leksykalnego , fonetycznego i morfologicznego języka  swojego   otoczenia. W dalszych latach następuje  tylko jego doskonalenie , rozszerzanie słownictwa i dalsze doskonalenie umiejętności posługiwania […]