Edukacja przedszkolna w czasie kwarantanny

Wychowanie przedszkolne ma na celu wsparcie całościowego  rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, odnajdywanie sensu w działaniu oraz gromadzenie doświadczeń.

W obliczu zamkniętych szkół i placówek edukacyjnych wszyscy zostaliśmy postawieni w tej nowej dla nas sytuacji edukacyjnej – nauczania zdalnego. Wymaga to od nas  – nauczycieli, rodziców i dzieci – czasu, cierpliwości i otwartości na nowe rozwiązania. Realia izolacji i odosobnienia, pozbawiły najmłodsze dzieci codziennych rytuałów w grupie rówieśniczej, zabaw edukacyjnych i zabaw dowolnych w grupie. Z powodu pandemii koronawirusa samodzielna dziecięca eksploracja świata została znacznie ograniczona.

Jako nauczyciele edukacji przedszkolnej  jak się możemy odnaleźć w sytuacji nauki zdalnej?

Możemy wykorzystać ten czas i tę przestrzeń na codzienne spotkania na łączach z rodzicami i z dziećmi  które będą dotyczyć zadań edukacyjnych wplecionych w codzienność, czytania bajek, legend oraz rozmów na nurtujące tematy. Ma to pozytywny wpływ zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców oraz rozwija wyobraźnię i kreatywność dzieci.

Do czytania bajek można zaangażować najbliższą rodzinę dziecka – nie tylko mamę i tatę – ale starsze rodzeństwo lub babcię. Pracę plastyczną może zrobić nie tylko nasze dziecko ale jego siostra i brat wówczas, gdy sami nie będą mocno obciążeni zadaniami zdalnymi.

W sytuacji zdalnego nauczania  na uznanie zasługuje każda aktywność dziecka, szczególnie wykazywana inicjatywa i zapał naszego przedszkolaka oraz samodzielność i zaangażowanie w wykonywaniu zadań i prac plastycznych. Nadzwyczajną rolę w tym trudnym czasie odgrywają rodzice przedszkolaków, którzy zasługują na szczególne wsparcie:

  • kontakt poprzez mail, librus, smsy, rozmowy telefoniczne ażeby upewnić się co do słuszności postępowania, rozwiać ewentualne wątpliwości, poradzić się w trudnej chwili, podzielić postępami
    i sukcesami dziecka.
  • w miarę możliwości ustalenie z rodzicami indywidualnego sposobu pracy z dzieckiem w domu
  • zachęcanie dzieci do samodzielnego wykonywania zadań, prac plastycznych i innych wyrobów dziecięcych
  • propozycje wspólnych zabaw, stron edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym
  • pochylanie się nad sugestiami, prośbami i spostrzeżeniami rodziców odnośnie

Nasza izolacja w domach nie ma być symbolem samotności lecz wzajemnej  – również – zdalnej troski o siebie i innych.

W czasie edukacji zdalnej możemy odkryć zupełnie inne, nowe funkcje naszego smartfona, tabletu, komputera, niż tylko granie w gry i rozmowy z przyjaciółmi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *