Trzecim etapem rozwoju mowy jest okres zdania (od 2 do 3 roku życia). Jest to bardzo ważny etap w rozwoju mowy, ponieważ w tym czasie dziecko poznaje i przyswaja sobie podstawy systemu leksykalnego , fonetycznego i morfologicznego języka  swojego   otoczenia. W dalszych latach następuje  tylko jego doskonalenie , rozszerzanie słownictwa i dalsze doskonalenie umiejętności posługiwania […]

Wczesnym rankiem, biedronkę Pumcię obudził wiatr. Szumiał mocno (szszszszsz), uderzając okiennicami domku o łodygę krzewu, pod którym mieszkała. Pumcia ziewnęła (aaaaaa), przeciągnęła się i wstała. Wyjrzała przez okno. Popatrzyła w lewo (język do lewego kącika), popatrzyła w prawo (czubek języka do prawego kącika), w górę (uniesienie języka w kierunku nosa). „Czas opuścić letnie mieszkanie” – […]

Drugim okresem w rozwoju mowy  jest okres wyrazu (od 1 do 2 roku życia) Na tym etapie wyraz reprezentuje całą wypowiedz.  Pierwsze wypowiedziane wyrazy nie są związane z desygnatem, np. hau-hau może oznaczać każdego psa lub każde zwierzę .W miarę rozwoju spostrzegawczości i pamięci  dziecko potrafi powiedzieć coraz więcej wyrazów, które początkowo odnoszą się do […]

Pierwszym okresem rozwoju mowy jest okres melodii. Zdrowe normalnie rozwijające się dziecko przyswaja sobie mowę w ciągu 5-6 pierwszych lat życia. W okresie przyswajania mowy kształtują się korowe ośrodki mowy. Dzięki słuchaniu mowy otoczenia i jej naśladowaniu – u dzieci wyrabiają się nawyki wzrokowo-słuchowo-motoryczne umożliwiające językowe porozumiewanie się z otoczeniem. W tym czasie w ośrodkach […]

Wiele czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych  wpływa na  ogólny rozwój dziecka. Część z nich ma duże znaczenie dla rozwoju mowy. Należą do nich między innymi: Sprawność narządów artykulacyjnych – przygotowanie ich do aktu mowy Psychiczna dojrzałość do mówienia – dojrzałość ośrodków mózgowych związanych z mówieniem ( z procesem syntezy i analizy) Dobry wzór do […]