Słonko łaskawe coraz mocniej grzeje, Ciepły, wiosenny wiatr w ogródku wieje. Wśród zieleni trawy bawią się kurczaki, Z wierzby spoglądają mięciutkie baziaki.  Kurczaki mają czerwone dziobki i nóżki, Piórka im falują tak jak u kaczuszki. Postrojone są w ubranka z pasteli, Szare baźki patrzą, też by bardzo chcieli. Ubrać puszyste futerka w kolory tęczy Jednak […]

Przedwiośnie – Joanna Guściora Ko­niec śnie­gu!Wio­sna w bie­gu!Już bo­cia­ny po­wra­ca­ją,Już skow­ron­ki kon­cert dają.Tu kro­ku­sy, tam żon­ki­leSpo­glą­da­ją na świat mile.Tra­wa zmie­nia swo­ją zie­leń,Chęt­nie ją po­lu­bi je­leń.Bu­dzi się przy­ro­da wko­ło,Bę­dzie pięk­nie i we­so­ło.Słoń­ce te­raz czę­ściej świe­ci,Na dwór wzy­wa wszyst­kie dzie­ci.

Tydzień przedświąteczny był dla naszej grupy przedszkolnej z SP 221 na warszawskiej Woli bardzo pracowity. W czasie zajęć zdalnych porównaliśmy dwa święta i zestawiliśmy ich charakterystyczne cechy. Tworzyliśmy wiszące ozdoby wielkanocne. Wykonaliśmy białą kurkę na dwa sposoby, ale oczywiście nie zapomnieliśmy o żółtej. Nasze stworzone kurki pozostawiły jajka pod wierzbą. Na pytanie „Kto znosi jajka?” […]